Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2018

osha
4735 5795
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianutt nutt
osha
5097 e56a 500
Reposted fromzciach zciach viaMilcatopy Milcatopy
osha
4254 6872
Reposted fromteijakool teijakool viaMilcatopy Milcatopy
osha
osha
osha
6297 51d5 500
Reposted fromstroschek stroschek viatinex tinex

March 19 2018

osha
4809 952b
Reposted fromzciach zciach viaatranta atranta
osha
7971 9b85 500

March 16 2018

0340 6056
Reposted frommalaola malaola viapetro petro
osha
0814 5ca4 500
Reposted frommeem meem viaki-adi ki-adi

March 07 2018

osha
0130 1934
osha
0261 eb14 500

March 06 2018

osha
5754 0e64 500

March 01 2018

osha

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viapralina pralina
osha
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce vialoveveryone loveveryone

February 14 2018

osha

my-wanton-self:

Doggo: 8   Sea lions: 0

Attitude counts for everything.

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viailovegreen ilovegreen
osha
5691 ea06 500
Reposted fromkaiee kaiee viailovegreen ilovegreen
osha
7387 f993 500
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viailovegreen ilovegreen
osha
6354 894a 500
Reposted fromkaiee kaiee viailovegreen ilovegreen
osha
5011 614a 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viailovegreen ilovegreen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl