Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

osha
5835 45ef 500
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67 vialentilka lentilka

July 03 2015

osha

June 29 2015

osha
Dorosłość nie oznacza, że stajesz się nieustraszonym człowiekiem. Po prostu boisz się czegoś innego.
— J. Picoult "Pół życia"
Reposted fromcoffeelover coffeelover viasteffs steffs
osha
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari vianiskowo niskowo

June 23 2015

osha
7596 962e 500
Reposted fromfungi fungi viawrite-url-here write-url-here
osha
7490 f225
Reposted fromVegelus Vegelus viaczulymorderca czulymorderca

June 19 2015

osha
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaExplorers Explorers
osha
1718 186c 500
Reposted fromrol rol viamyminds myminds
osha
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viafabuleux fabuleux
osha
2249 f5fd 500
Reposted fromstarswirl starswirl viaelentarie elentarie
osha
6717 6b41 500
Reposted fromkjuik kjuik vianieinteresujsiee nieinteresujsiee
osha
9075 391f 500
Reposted fromcontroversial controversial viadreptak dreptak

June 13 2015

osha
0277 f2e0
Reposted fromcontroversial controversial viacatmonster catmonster

June 04 2015

osha
6515 83dd
Reposted fromvanilka vanilka viaCzeska Czeska
osha
Jeżeli:
- możesz rozpocząć dzień bez kofeiny,
- zawsze możesz być radosny i nie zwracać uwagi na niedogodności,
- nie zawracasz ludziom głowy swoimi problemami,
- możesz każdego dnia jeść to samo i być za to wdzięcznym,
- nie obwiniasz innych za coś, co nie idzie po twojej myśli,
- nie musisz kłamać,
- radzisz sobie ze stresem bez wspomagaczy,
- zasypiasz bez tabletek,
- nie zwracasz uwagi na kolor skóry, orientację seksualną, przekonania religijne czy polityczne,
- guzik cię obchodzi kryzys finansowy,
to właśnie osiągnąłeś poziom rozwoju swojego psa.

;)
Reposted fromkjuik kjuik viazombiekrasko zombiekrasko

May 17 2015

osha
1899 4a7d
Reposted fromorangecrush orangecrush viavilandra vilandra
osha
7888 86c8 500
Reposted fromniefajna niefajna viadoriss45 doriss45
osha
Wyobraźmy sobie jak ubogi byłby słownik przeciętnego Polaka bez prostej kurwy. Idziemy sobie przez ulicę, potykamy się nagle i mówimy do siebie: 'Bardzo mnie irytują nierówności chodnika, które znienacka narażają mnie na upadek. Nasuwa mi to złe myśli o władzach gminy'. Wszystkie te i o wiele jeszcze bogatsze treści i emocje wyraża proste 'O kurwa!', które wyczerpuje sprawę. Gdyby Polakom zakazać kurwy, niektórzy z nich przestaliby w ogóle mówić, gdyż nie umieliby wyrażać inaczej swoich uczuć.
— Jan Miodek
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazuuz zuuz

May 08 2015

osha
Wiesz jakie to smutne kiedy ktoś jest dla Ciebie stworzony a ty dla niego nie? 
— xoxo
Reposted fromtruustme truustme viafckit fckit

April 26 2015

osha
2043 13c2 500
Reposted fromkjuik kjuik viamusztarda musztarda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl