Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

osha
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viablacktoblack blacktoblack

April 23 2017

osha
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme viamotyla-noga motyla-noga

April 12 2017

osha

March 22 2017

9823 c921 500
Reposted fromlilimor lilimor viavertheer vertheer
osha
osha
1111 2c8b
#girlpower

March 20 2017

osha

March 19 2017

osha
6023 d362 500

March 11 2017

osha
7321 5dcf 500
Reposted fromovtza ovtza viapannaniczyja pannaniczyja

March 04 2017

osha

March 02 2017

osha
5980 1e32
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaczulymorderca czulymorderca
osha
osha
4446 7dff
Reposted fromwqrw wqrw viailovegreen ilovegreen

February 27 2017

osha
Dekalog prostoty:

1. Przyjmuj życie takie, jakie jest, bez prób wyjaśniania, analizowania, rozkładania wszystkiego na czynniki pierwsze.

2. Pamiętaj, że mniej znaczy więcej, zwłaszcza jeśli to mniej jest najwyższej jakości.

3. Zamiast wzbogacać swoje życie w przedmioty, wzbogacaj swoje ciało w zmysłowe doświadczenia, serce w uczucia, a umysł w wiedzę.

4. Kupuj tylko to, co niezbędne, a to co zbędne oddawaj, sprzedawaj lub wyrzucaj.

5. Prostota uwalnia, wzbogaca i pozwala stworzyć miejsce dla spraw najważniejszych, zatem uprość swoje życie.

6. Nie pozwól aby przeszłość zawładnęła przyszłością, ani nie sprawiła, że przegapisz możliwości jakie ofiarowuje ci teraźniejszość.

7. Jedz mało i dobrze, wysypiaj się, ćwicz, medytuj, nie przestawaj się uczyć, spotykaj się z ludźmi, decyduj o swoim życiu i odnajduj w każdym dniu tyle radości, ile tylko możesz.

8. Nie krytykuj. Zamiast zajmować się cudzymi wadami, zajmij się swoimi.

9. Doskonal sztukę życia w samotności i doceniaj chwile spędzane w odosobnieniu.

10. Milcz. Wzbudzisz w ten sposób o wiele więcej szacunku
— Sztuka minimalizmu w codziennym życiu wg Dominique Loreau

February 26 2017

osha
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viateardrop teardrop
osha
3010 ed5f 500

February 22 2017

osha
7877 b80c
Reposted fromtfu tfu viaSpookie Spookie
osha
7853 7dc1
Reposted fromMiziou Miziou viasilence89 silence89

July 10 2015

osha
5835 45ef 500
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67 vialentilka lentilka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl