Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

osha
5236 8fbd
Reposted fromcarameltea carameltea viaSenyia Senyia
osha
6660 c965 500
osha
1789 d2e3 500
Reposted fromzie zie viakundel kundel
osha
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viageralt geralt
osha
8713 1855 500
Reposted frominto-black into-black viageralt geralt

October 13 2017

osha
Reposted fromFlau Flau viazurawianiaczka zurawianiaczka

October 10 2017

osha
6417 6f43 500
Reposted fromzciach zciach viaredhairwitch redhairwitch

October 06 2017

October 05 2017

osha
1530 1b6b 500
Reposted fromzielony-rower zielony-rower viaSkydelan Skydelan
osha
7662 382c 500
Reposted fromkelu kelu viamrpaf mrpaf
osha
osha
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viachceblantao5rano chceblantao5rano

September 27 2017

6025 134b 500
Reposted frommediocredonut mediocredonut viaikari ikari
osha
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viaunknown6 unknown6

September 15 2017

osha
1452 b2df 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viaBucefal Bucefal

September 04 2017

osha

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
osha
3455 2813 500
Reposted fromstroschek stroschek viabiauek biauek
osha
2425 7285 500
Reposted fromoll oll viailovegreen ilovegreen
osha
4170 da4e 500
Reposted fromkaiee kaiee viaikari ikari
osha
9596 700f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl